War baahintaQoraaloWararkaSuaal iyo jawaabNala soo xiriir
Home 
Markhaati fur 
Maqaalo 
Macluumaad 
Kitaabka quduuska ah 
[Home][Qoraalo][Maqaalo]
Arrimaha Guurka iyo Qoyska
File Name
AGQ01 Waxa ay Dadkeenna Soomaaliyeed ka Qabaan Arrimaha Qoyska .mp3
AGQ02 Guurku uu Na Siiyo Midow iyo Wehelnimo.mp3
AGQ03 In Caruur la Helo oo la Korsado.mp3
AGQ04 Guurka uu Nagu Caawiyo in aan ku Korno Hab Xirrir2.mp3
AGQ05 Guurku waa Shay Qaas ah oo Na Siiya Isu-Galmood Raaxo leh.mp3
AGQ06 Nebi Yuusuf oo Tusaale Noo Ahaa Nin Daahir Ah.mp3
AGQ07 Nebi Daa'uud oo Ka Adkaysan Waayey Laabraaca Galmoodka Ah.mp3
AGQ08 Ujeeddo Guurka waa in Ilaah Lagu Ammaano.mp3
AGQ09 Doorashada Qofka Lammaanaha kugula Noqonaya Guurka.mp3
AGQ10 Doorashada Waa in Ilaah Lagu Addeeca Habka Lammaanaha Guur Loo Doortaa.mp3
AGQ11 Ku Dhegayso Codka Ilaah Markaad Dooranaysid Lammaane Guur.mp3
AGQ12 Ku Raadi Hagidda Ilaah Salaad Markaad Dooranaysid Lammaane Guur.mp3
AGQ13 Waxa uu Kitaabka Quduuska ah ka Sheegaya Guursashada Naago Badan-1.mp3
AGQ14 Nebi Yacquub--Guursashada Naago Badan iyo Wuxuu Injiilka ka Sheegaya Arrintaas.mp3
AGQ15 Doorka ay Ninka iyo Naagtu ku kala Leeyihiin Guurka.mp3
AGQ16 Waxa Sababa Isku-dhacyada Guurka Dhexdiisa.mp3
AGQ17 Baahiyada Aan Aadane Ahaan Leenahay Ee Isku Dhaca U Keena Guurkeenna.mp3
AGQ18 Sidii aan Ku Xallin Lahayn Isku-Dhacyada Guurka Dhexdiisa Ku Jira.mp3
AGQ19 Sinada Maxay Dadku Ugu Dhacaan Muxuuse Ilaah U Mamnuucay.mp3
AGQ20 Ka Hor Tegidda Jarribaadda u Horseedaysa Sinada.mp3
AGQ21 Waxa uu Ilaah Eraygiisa Inoogu Sheegayo ee Furriinka ku Saabsan.mp3
AGQ22 Waxa uu Ilaah ka Sheegayo Furriinka ee Uu Noo Soo Mariyey Ciise Masiix.mp3
AGQ23 Waalidku Siday U Daryeelaan Una Edbiyaan Carruurtooda.mp3
AGQ24 Carruurta Waa in La Baro Qodobbada Nolosha Ee Ereyga Ilaah Ku Jirta.mp3
AGQ25 Qaabka Uu Ilaah La Doonayo Ku Carruur La'aanta Ah, Garoobbada Iyo Agoonta.mp3


Si aad u soo dejisato faylka, dhanka midig ka riix falaar-wadaha ( mawska kombiyuutarkaaga), dabadeednna guji 'Save Target' si ay kuugu furanto meel aad kombiyuutarkaaga dhexdiisa ugu soo dejin karto ood ugu kaydsato faylka.


"1 Ilaah wuxuu waagii hore siyaalo badan oo kala duduwan awowayaasheen kula hadlay nebiyadii,
2 laakiin maalmahan ugu dambaystooda wuxuu inagula hadlay Wiilkiisa uu ka dhigay kan wax walba dhaxla, kan uu duniyooyinkana ku sameeyey.
3 Oo isagu waa dhalaalka ammaantiisa iyo u-ekaanta ahaantiisa, oo wax walba wuxuu ku hayaa erayga xooggiisa, oo goortuu daahirinta dadka dembiyadooda sameeyey dabadeed ayuu wuxuu fadhiistay Weynaha xagga sare midigtiisa,
4 isagoo aad uga wanaagsan malaa'igaha siduu u dhaxlay magac ka sii wanaagsan kooda.
"
WARQADDII LOO QORAY DADKII CIBRAANIYADA 1:1-4

[Previous][Up][Next]

Copyright (c) 2010 Dugsiganolosha. All rights reserved.

contact@dugsiganolosha.net