War baahintaQoraaloWararkaSuaal iyo jawaabNala soo xiriir

 

[Home][Wararka]

 

Hoos waxaad ka daawan kartaa filim ku saabsan noloshii Sayid Ciise Masiix oo afaf kala duwan lagu turjumay.
"1 Ilaah wuxuu waagii hore siyaalo badan oo kala duduwan awowayaasheen kula hadlay nebiyadii,
2 laakiin maalmahan ugu dambaystooda wuxuu inagula hadlay Wiilkiisa uu ka dhigay kan wax walba dhaxla, kan uu duniyooyinkana ku sameeyey.
3 Oo isagu waa dhalaalka ammaantiisa iyo u-ekaanta ahaantiisa, oo wax walba wuxuu ku hayaa erayga xooggiisa, oo goortuu daahirinta dadka dembiyadooda sameeyey dabadeed ayuu wuxuu fadhiistay Weynaha xagga sare midigtiisa,
4 isagoo aad uga wanaagsan malaa'igaha siduu u dhaxlay magac ka sii wanaagsan kooda.
"
WARQADDII LOO QORAY DADKII CIBRAANIYADA 1:1-4

 

[Home][War baahinta][Qoraalo][Wararka][Suaal iyo jawaab][Nala soo xiriir]

Copyright (c) 2010 Dugsiganolosha. All rights reserved.

contact@dugsiganolosha.net