War baahintaQoraaloWararkaSuaal iyo jawaabNala soo xiriir

 

 

 

[War baahinta][Qoraalo][Wararka][Suaal iyo jawaab][Nala soo xiriir]

Copyright (c) 2010 Dugsiganolosha. All rights reserved.

Copyright (c) 2010 Dugsiganolosha. All rights reserved.

contact@dugsiganolosha.net

contact@dugsiganolosha.net