Barnaamijyada raadiyaha

QIRASHADA IIMAANKA

Waxaan rumaysanahay Ilaaha Aabbaha ah
Oo ah Qaadirka uumay samada iyo dhulka,
Iyo Ciise Masiix, oo ah Inankiisa madigaa,
Inuu yahay Sayidkeenna,
In Ruuxa Qoduuskaa laga uuraystay,
Oo uu ka dhashay Maryan oo bikraa,
Oo uu ku hoos silcay Bontiyos Bilaatos,
Oo iskutallaabta lagu qodbay, oo uu dhintay,
Oo la aasay, inuu maalintii saddexaad soo noolaaday,
Oo samada aaday, oo uu haatan fadhiyo gacanta midigtaa
Oo Ilaah Aabbaha Qaadirkaa;
Oo halkaasuu ka iman doonaa inuu xukumo kuwa nool iyo kuwa dhintayba.
Waxaan rumaysanahay Ruuxa Qoduuskaa,
Kiniisadda Ciise Masiix oo caalamigaa, ururka awliyada, cafiga dembiga,
Sarakicidda jirka, iyo nolosha daa’imiskaa.
Aammiin.

“1 Ilaah wuxuu waagii hore siyaalo badan oo kala duduwan awowayaasheen kula hadlay nebiyadii,
2 laakiin maalmahan ugu dambaystooda wuxuu inagula hadlay Wiilkiisa uu ka dhigay kan wax walba dhaxla, kan uu duniyooyinkana ku sameeyey.
3 Oo isagu waa dhalaalka ammaantiisa iyo u-ekaanta ahaantiisa, oo wax walba wuxuu ku hayaa erayga xooggiisa, oo goortuu daahirinta dadka dembiyadooda sameeyey dabadeed ayuu wuxuu fadhiistay Weynaha xagga sare midigtiisa,
4 isagoo aad uga wanaagsan malaa’igaha siduu u dhaxlay magac ka sii wanaagsan kooda.”
WARQADDII LOO QORAY DADKII CIBRAANIYADA 1:1-4

Comments are closed.