Ilaah waa jacayl

Ilaah intuu dunida jacayl u qabay ayuu siiyey Wiilkiisa keliya oo dhashay in mid kastoo isaga rumaystaa uusan lumin laakiinse uu lahaado nolosha weligeed ah

Ilaah waa jacayl

Ilaah intuu dunida jacayl u qabay ayuu siiyey Wiilkiisa keliya oo dhashay in mid kastoo isaga rumaystaa uusan lumin laakiinse uu lahaado nolosha weligeed ah

Ciise waa jidka

Markaasaa Ciise wuxuu Toomas ku yidhi, Anigu waxaan ahay jidka iyo runta iyo nolosha. Ninna Aabbaha uma yimaado, xaggayguu ku yimaado maahee.

Qaybta TV - qaybta 2


The provided API key has an IP address restriction. The originating IP address of the call (172.96.9.202) violates this restriction.

Qaybta TV - qaybta 1


The provided API key has an IP address restriction. The originating IP address of the call (172.96.9.202) violates this restriction.